O&Ki pedagogische Visie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN EN Algemene voorwaarden

Via de onderstaande links kunt u de pedagogische beleidsplannen en de algemene voorwaarden downloaden:

 

Pedagogisch Beleidsplan kinderopvang/peuterspeelzaalwerk Gieten  

Pedagogisch Beleidsplan kinderopvang Ekehaar

Pedagogisch Beleidsplan BSO Gieten  

Pedagodisch Beleidsplan BSO Ekehaar

Algemene voorwaarden