Peuterspeelprogramma bij O&Ki

Ons peuterspeelprogramma

Op een fijne plek lekker spelen en samen met andere kinderen nieuwe ervaringen opdoen. Kinderen in de leeftijdsfase van 2-4 jaar staan te trappelen om de wereld te verkennen. Op de peuterspeelgroep kan uw peuter samen met andere kinderen juist dit doen. De optimale ontwikkeling van ieder kind staat voorop! En het mooie is: spelenderwijs wordt uw kind voorbereid op het basisonderwijs. Een goede start om straks met heel veel plezier de overstap te maken naar de basisschool.

 

Het aparte peuterspeelprogramma bij O&Ki is op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 8.15 uur tot 11:45 uur (tot 14:00u is mogelijk). Op de andere dagdelen is er ook VVE aanbod maar dan geharmoniseerd met de reguliere peuteropvang bij O&Ki.


VVE aanbod

Kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand kunnen op onze peutergroepen deelnemen aan een VVE-traject. Dit staat voor Vervroegde Voorschoolse Educatie. Het traject is erop gericht een kind met extra begeleiding zo goed mogelijk voor te bereiden op het basisonderwijs. Kinderen kunnen deelnemen tegen een gereduceerd tarief. Of een kind in aanmerking komt voor een VVE-traject wordt bepaald door het consultatiebureauteam van de jeugdgezondheidszorg Icare.

 

Kijk voor meer informatie over VVE in ons pedagogisch beleidsplan kinderopvang. Voor meer informatie over VVE en de gemeente Aa en Hunze verwijzen wij u graag naar de volgende flyer.

 

Direct naar:

 

Tarieven Inschrijven