De laatste nieuwtjes van O&Ki

Nieuwe tarieven 2021

Geplaatst op
categorie Algemeen. *}
Nieuwe tarieven 2021

In 2021 verandert er het één en ander op het gebied van de kinderopvangtoeslag. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2020.

 

KINDEROPVANGTOESLAG
De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangspunt voor de financiering is dat kinderopvang een zaak is van ouders en overheid. Ouders die werken of studeren en dit combineren met de zorg voor kinderen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen waarvoor u opvang heeft.
Bij de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over de kinderopvangtoeslag. De gemeentelijke bijdrage voor de peuterspeelgroep, loopt parallel aan de wijzigingen door de belastingdienst. Ouders die niet in aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag, kunnen voor de peuterspeelgroep in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage.


MAXIMAAL TE VERGOEDEN UURTARIEVEN

Het maximumuurtarief voor de dagopvang en de peuterspeelzaal waarop de toeslagpercentages gelden, wordt verhoogd van €8,17 naar €8,46 en voor de BSO van €7,02 naar €7,30.
De verhogingen van de maximumuurtarieven hebben als positief gevolg voor de kinderopvang dat ouders over een groter gedeelte van hun rekening kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Zoals u van ons gewend bent, blijft flexibiliteit en op maat klaar staan voor ouders en kind(eren) heel belangrijk en vanzelfsprekend. Ruilen kan ook in 2021 altijd binnen een half jaar, margedagen zitten gewoon bij de BSO in (met uitzondering van ziekte en stakingen in het onderwijs, natuurlijk proberen wij dit altijd eerst op te lossen door ruiluren in te zetten), flexibele opvang is ook echt flexibel, ruime

openingstijden blijven standaard en wij brengen feestdagen en sluitingsdagen niet in rekening bij ouders.

 

WAT ZIJN DE VOORWAARDEN OM RECHT TE HEBBEN OP KINDEROPVANGTOESLAG IN 2021?
• De opvang van uw kind of kinderen vindt plaats bij een geregistreerd kindercentrum. Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang. Daaronder vallen de geregistreerde dagopvang en
de buitenschoolse opvang.
• Per kind is maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag toegestaan.
• Uw recht op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren dat u en uw partner werken en arbeidsinkomen hebben. U mag ook studeren of een traject volgen om aan het werk te
komen. Ook een verplichte inburgeringscursus valt hieronder.
• 6 maanden recht op toeslag bij ontslag. Ouders die werkloos raken, verliezen niet meteen hun recht op kinderopvangtoeslag.
• De belastingteruggaven en toeslagen kunnen maar op één rekeningnummer per belastingplichtige uitgekeerd worden.


Uw persoonlijke situatie is bepalend voor de kosten die u voor kinderopvang betaald in 2021. Via toeslagen berekent u gemakkelijk wat u in 2021 aan kosten kwijt bent voor kinderopvang.

Uiteraard helpen wij u graag die berekening te maken. Neemt u hiervoor contact met ons op via 0592-820244 of via info@oenki.nl.

 

AANPASSING TARIEVEN O&KI KINDERCENTRUM 2021
Klik hier voor de nieuwe tarieven, wilt u nu al meer informatie? Stuur dan een email naar info@oenki.nl