De laatste nieuwtjes van O&Ki

Noodopvang

Geplaatst op
categorie Algemeen. *}
Noodopvang

Daar gaan wij weer, dat moet menigeen toch door het hoofd geschoten zijn toen onze minister-president ons gisterenavond toesprak vanuit het torentje. Een heftige boodschap zo aan het einde van het jaar maar een o zo noodzakelijke en begrijpelijke. Maar nu? Wat betekend dat voor jullie als ouders en kinderen? Vanaf 16 december 2020 t/m in ieder geval 17 januari 2021 zijn wij gesloten voor de reguliere opvang. Alleen voor de noodopvang zijn wij geopend. Net als bij de vorige sluiting worden de ouders gecompenseerd door het SVB. Het is dus belangrijk dat u uw factuur doorbetaald, op deze manier loopt u namelijk geen toeslag en compensatie mis.

 

De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij

Waarom gaat kinderopvang dicht?

De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het aantal verspreidingen van het virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij.

 

Voor wie is er noodopvang beschikbaar?
• kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep (kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen voor de actuele lijst);

• kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Twijfelt u of u in aanmerking komt voor noodopvang? Kijk dan in het onderstaande stroomschema, dit kan u helpen om een juiste beslissing te nemen om wel/niet gebruik te gaan maken van de noodopvang.

Door wie wordt noodopvang geboden?
Noodopvang wordt geboden door scholen en kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO). Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang.
 

Hoe zit het met de noodopvang in de kerstvakantie?
In de vakantieperiode (21 december t/m 3 januari) zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO noodopvang voor hun reguliere klanten en gedurende de gebruikelijke openingstijden die zij hanteren tijdens deze vakantieperiode. 

 

Wat als mijn kinderopvanglocatie in de Kerstvakantie dicht is? Is er dan noodopvang?
Als een locatie voor kinderopvang tijdens de kerstvakantie gesloten is, wordt er geen extra noodopvang geboden. Voor deze ouders geldt dat zij voor dat zij, net als in een situatie zonder overheidsmaatregelen, een andere oplossing moeten zoeken voor de opvang van hun kinderen. O&Ki kindercentrum is gesloten van 25 december 2020 t/m 3 januari 2021, dit is de reguliere sluitingsweek.

 

Aanmelden voor de noodopvang
Aanmelden voor de noodopvang kan door een mail te sturen naar: info@oenki.nl. Aanmelden is echt noodzakelijk! De noodopvangplanning staat los van het reguliere opvangsysteem. Noodopvang is kosteloos als het binnen de reguliere contracturen plaats vindt.

 

Compensatie kinderopvang
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen. De SVB zal – net als bij de sluiting in het  afgelopen voorjaar - de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend. Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat de factuur wordt betaald. Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld. Heeft u een gemeentelijke toeslag? Ook dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de compensatie dan rechtstreeks via de kinderopvang.

 

Voor alle andere vragen en antwoorden ten aanzien van de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door de Rijksoverheid verwijs ik u graag naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

 

Lieve ouders en kinderen, natuurlijk staan wij jullie weer bij in deze rare en nare tijden en denken wij graag weer mee waar en hoe dan ook! Schroom niet en bel of mail! Samen op tenminste anderhalve meter afstand komen wij deze moeilijke periode door, stay strong en take care.

Met warme groet,

Namens het voltallige O&Ki team

Daphne de Vrieze